Diensten

diensten te volgen via kerkdienstgemist.nl (onder Media tab op deze site)

Zondag 29 januari

10.00 uur ds. G. Timmer, Sint Jansklooster
14.30 uur Zangdienst, mmv mannenkwartet uit eigen gemeente
Collectes: 1. Kerk 2. Diaconie
Organist: Hans van Dunsbergen
Middag:   Rick van der Linden
KND:        Zon en Maan (Tieners apart)
Oppas:     Wilnette Oenema en Maaike de Vries

Zondag 5 februari

10.00 uur  ds. G. Timmer, Sint Jansklooster
Collectes:  1. Werelddiaconaat 2. Kerk
Organist:  Jan Pieter van Eerde
KND:        Zon en Maan
Oppas:     Isabelle Stam en Marga Heetebrij

Zondag 12 februari

10.00 uur  Mevrouw H. Kramer- de Jong Kerk en Scholendienst
Collectes:  1. Kerk 2. Diaconie
Organist:  Corry van den Berg
KND:         Geen
Oppas:      Marieke Weijs en Ina Lassche

Hebt u vragen, stel ze gerust voorzitter@gereformeerdejohanneskerk.nl  of
tel./app 06-23740769