Erediensten

Elke zondag houden we twee erediensten. Tijdens deze diensten bidden we tot God, lezen we uit de Bijbel, luisteren we naar een overdenking (preek) en zingen we liederen met elkaar. Naast het Liedboek der Kerken (Nieuw, 2013) gebruiken we een eigen liedbundel met daarin Opwekkingsliederen, liederen van Johannes de Heer, liederen van Hanna Lam en Elly & Rikkert en een aantal psalmen op de oude berijming. Doorgaans wordt de zang begeleidt op het orgel. Af en toe wordt gebruik gemaakt van de piano. Voor kinderen van vier t/m twaalf jaar is er, verdeeld over verschillende groepen, iedere zondag een kindernevendienst. Tijdens de morgendienst is er eveneens oppas beschikbaar.

Voor de bediening van de Heilige Doop is in elke eredienst gelegenheid. De viering van het Heilig Avondmaal vindt vier keer per jaar plaats. Naast de reguliere erediensten is er vier per jaar een jeugddienst, speciaal gericht op jongeren. Ook worden er twee keer per jaar een gezamenlijke jeugddienst met de Hervormde Gemeente stad en ambt Vollenhove georganiseerd.