Jongerencommissie

De jongerencommissie is een enthousiaste groep mensen die verschillende activiteiten organiseert voor de jongeren in de gemeente. Op deze manier wordt een warme plek voor hen gecreëerd en worden ze bij de gemeente betrokken. De commissie organiseert vier jeugddiensten per jaar, plus twee gezamenlijke jeugddiensten met de Hervormde gemeente van stad en ambt Vollenhove. Ongeveer vijf keer per jaar is er overleg met de jeugd van de vier andere kerken in Sint Jansklooster. Ook heeft de jongerencommissie ieder jaar de organisatie in handen van de startdienst, de start van het kerkelijk jaar binnen de PKN-kerken. Andere activiteiten die ze opzet zijn de week van gebed, een busreis naar de EO-jongerendag, filmavonden, Nacht zonder Dak en een kampweekend voor de jeugd.