Zending

De zendingscommissie handelt vanuit de Bijbelse opdracht om mensen het evangelie te verkondigen en hen bij te staan in hun nood. Twee keer per jaar organiseren we een zendingsdienst waarbij we de gemeente nog meer willen betrekken bij deze opdracht. Voor elke zendingsdienst nodigen we een spreker uit om te vertellen over het gekozen project. Door het hele jaar heen worden er meerdere collectes gehouden voor verschillende zendingsdoelen en wordt er geld opgehaald door middel van collectebusjes. Onze missie is om de gemeente een zegen te laten zijn voor mensen die het evangelie niet kennen en/of praktische hulp hard nodig hebben.