Periodieke gift

Steun uw kerk met een periodieke gift

Steunt u onze gemeente al met een kerkelijke bijdrage (Kerkbalans) of geeft u de diaconie geregeld een gift? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente of diaconie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 52%. Geeft u bijvoorbeeld de diaconie een jaarlijkse of geregelde bijdrage, dan kunt u dit doen in de vorm van een periodieke gift.

Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift
Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de actie Kerkbalans. Ook deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.
Een rekenvoorbeeld:
U heeft een inkomen van 40.000 euro per jaar.
U wilt jaarlijks een bedrag van 350 euro geven aan de kerk.

Schenking zonder periodieke gift:
Het deel dat meer dan 1% van uw inkomen is, kunt u aftrekken van de belasting. In dit geval is 1% van 40.000 euro = 400 euro. Aangezien dit hoger is dan u gift van 350 euro ontvangt u geen belasting voordeel.

Schenking met periodieke gift:
Met een schenking met periodieke gift kan je in dit voorbeeld 565 euro schenken. Terwijl het u niets meer kost, omdat het giftbedrag aftrekbaar is voor de belasting. Met een inkomen van 40.000 euro per jaar betaalt u in 2019 38,10% inkomensbelasting. Dit betekent dat u 38,1% x 565 euro = 215 euro terug krijgt van de belastingdienst.

Met andere woorden: U geeft ons jaarlijks 565 euro, maar het kost u 350 euro.

Hoe groot is uw voordeel?
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het college van kerkrentmeesters of met de diaconie. Voor deze overeenkomsten zijn voorbeelden beschikbaar. Die u via onderstaande link kunt downloaden:

Klik hier voor het formulier periodieke giften

U vult de overeenkomst in tweevoud in en stuurt deze ondertekend op naar penningmeester@gereformeerdejohanneskerk.nl Het college van kerkrentmeesters of de diaconie ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage. Dat kan in één keer, maar ook in maandelijkse termijnen.

Veel gestelde vragen
Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?
U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen. Het is wel van belang dat u dit meldt bij het college van kerkrentmeesters of de diaconie, zeker als u de periodieke gift betaalt via automatische incasso.
Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?
Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.
Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?
Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.
Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze gemeente.
Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?
U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen.