Wat en voor wie?

 

Wat kunnen we aanbieden?
In de breedste zin van het woord: aanbieden van diensten in praktische en sociale vorm. Het is (bijna) niet mogelijk om hier een duidelijke grens aan te houden wat daar binnen of buiten valt.

Per situatie/aanvraag zal er beoordeelt worden of er hulp kan worden aangeboden, en zo ja, in welke vorm.

Voorbeelden van wat we wel doen:
– Een vrouw is niet meer in staat om zelfstandig naar de winkel te gaan. Een vrijwilliger gaat dat weer met haar doen.
– Een man moet naar het ziekenhuis maar kan daar niet komen, en de kinderen wonen ver weg. Een vrijwilliger gaat mee naar het ziekenhuis.
– Een vrouw is slecht ziend maar houdt wel heel erg van boeken. Een vrijwilliger gaat eens per week bij haar op bezoek om voor te lezen.

Wat doen we niet:
– Geen financiële/materiële ondersteuning, bijvoorbeeld aanschaf van bouwmaterialen of dingen voor in de tuin. Als een hulpvrager behoefte heeft aan financiële ondersteuning kan hij of zij een beroep doen op de diaconie.
– Geen thuiszorg activiteiten en geen medische hulpverlening.
– Geen hulp bij het doen van financiële zaken/administratie. 

Doelgroep:
Onze doelgroep willen we niet scherp begrenzen, we willen namelijk geen muur om onze doelgroep. We willen ons juist graag uitnodigend en laagdrempelig opstellen.

– Gebied afbakening: Sint Jansklooster,  Land van Vollenhove en kerkleden die daar buiten wonen
– Eigen kerkleden
– Kerkleden van andere kerken (indien mogelijk wel via coördinator van deze kerk)
– Buiten kerkelijke mensen